Bibliography

For the information on this website the following sources were used:

Acharya, Prasanna Kumar, 1928, Indian architecture according to Mānasāra-Śilpaśāstra. London [etc.]: Oxford University Press.

Ardiwidjaja, Roby, 1985, ‘Penggambaran bentuk arca Nandi di Jawa Tengah dan Jawa Timur’. [Unpublished BA thesis (S1) on Nandi images in Java, Faculty of Letters, Universitas Indonesia].

Arora, Raj Kumar, 1972, Historical and cultural data from the Bhaviṣya Purāṇa. New Delhi: Sterling.

Ayatrohaedi (ed.), 1981, Kamus istilah arkeologi I. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ayatrohaedi (ed.), 1982, Kamus istilah arkeologi II. Jakarta: Proyek Pembinaan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Bambang Harsrinuksmo, 2004, Ensiklopedi keris. Jakarta: Gramedia.

Bernet Kempers, A.J., 1933, ‘The bronzes of Nālandā and Hindu Javanese art’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 90: 1-88.

Bernet Kempers, A.J., 1959, Ancient Indonesian art. Amsterdam: Van der Peet.

Bhattacharya, Gouriswar, 1977, ‘Nandin and Vṛṣabha’, in: Wolfgang Voigt (ed.), XIX Deutscher Orientalistentag, pp. 1545-1567. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag. [Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Supplement III, 2].

Bhaviṣya-purāṇa, see Arora (1972).

Blom, Jessy, 1939, The antiquities of Singasari. Leiden: Burgersdijk & Niermans; Templum Salomonis. [PhD thesis, Leiden University].

Boechari, 1977, ‘Candi  dan lingkungannya’ in: Pertemuan Ilmiah Arkeologi I, pp. 319-341. Jakarta: Proyek Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Boechari, see also Buchari

Bosch, F.D.K., 1960, The golden germ: an introduction to Indian symbolism. ‘s Gravenhage: Mouton & co. [Indo-Aryan monographs 2].

Brandes, J.L.A., 1909, Beschrijving van Tjandi Singasari en de wolkentoneelen van Panataran. ’s Gravenhage: Nijhoff; Batavia: Albrecht. [Archaeologisch Onderzoek op Java en Madura 2]

Brandes, J.L.A., 1920, Pararaton (Ken Arok) of Het boek der koningen van Tumapĕl en Majapahit. ’s-Gravenhage: Nijhoff; Batavia: Albrecht.

Brandes, J.L.A., (N.J. Krom, ed.), 1913, Oud-Javaansche oorkonden: nagelaten transcripties. Batavia: Albrecht; ’s-Gravenhage: Nijhoff. [Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 60].

Bṛhat-saṁhitā, see Ramakrishna Bhat (1981).

Brodrick, Alan Houghton, 1972, Animals in archaeology. London: Barrie and Jenkins.

Brown, Robert L., 1991, ‘Gaṇeśa in Southeast Asian art: Indian connections and indigenous developments’, in: Robert L. Brown (ed.), Ganesh: studies of an Asian god, pp. 171-234. Albany: State University of New York Press.

Bruijn, Jean Victor de, 1937, H.N. Sieburgh en zijn beteekenis voor de Javaansche oudheidkunde. Leiden: Lucto et emergo. [PhD thesis, Leiden University]

Brumund, J.F.G., 1853-1854, Indiana: verzameling van stukken van onderscheiden aard, over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den Indischen archipel. Amsterdam: Van Kampen. (2 vols).

Brumund, J.F.G., 1868, Bijdragen tot de kennis van het Hindoeïsme op Java. Batavia: Lange. [Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 33].

Buchari, ? ‘Epigraphy and Indonesian historiography’, in: Soedjatmoko (ed.), An introduction to Indonesian historiography. Jakarata: Equinox. [original edition: Cornell University Press, 1965]

Chan, Kenneth S., 2008, ‘Foreign trade, commercial policies and the political economy of the Song and Ming dynasties of China’, Australian Economic History Review 48(1): 68-90.

Coburn, Thomas B., 1991, Encountering the Goddess : a translation of the Devī Māhātmya.  Albany, N.Y. : State University of New York Press.

Cœdès, George, 1964, Les états hindouisés d’Indochine et d’Indonésie. Paris: De Boccard.
--------, 1968, The Indianized states of Southeast Asia. Honolulu: East-West Center.

Damais, Louis-Charles, 1955, ‘Études d’épigraphie indonésienne: IV. Discussion de la date des inscriptions’, Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient 47: 7-290.

Damais, Louis-Charles, 1962, ‘Études javanaises. II. Le nom de la déité tantrique de 1214 Śaka’, Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient 50: 407-416.

De Casparis, J.G, 1978, Indonesian chronology. Leiden/Kӧln: E.J. Brill. [Handbuch der Orientalistik 3, 1, 1].

De Haan, B, and F.D.K. Bosch, 1925, ‘Tjandi Kidal’, Publicaties van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch-Indië 1: 1-14. Batavia: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Devadatta Kālī, 2006, Devīmāhātmyam: in praise of the goddess. Delhi: Motilal Banarsidass.

Devīmāhātmya, see Devadatta Kālī 2006, and Coburm 1991.

Djafar, Hasan, 2009, Masa Majapahit akhir: Girindrawarddhana dan masalahnya, Jakarta: Komunitas Bambu.

Domis, H.I., 1836, De residentie Passoeroeang op het eiland Java. ’s-Gravenhage: H.S.J. de Groot.

Fontein, Jan, with essays by R. Soekmono and Edi Sedyawati, 1990, The sculpture of Indonesia. Washington: National Art Gallery.

Getty, Alice, 1971, Gaṇeśa: monograph on the elephant-faced god. New Delhi: Munshiram Manoharlal. [2nd edition, first edition 1936]

Goris (1928: 28), Inscriptie van Camundi

Groeneveldt, W.P., 1887, Catalogus der archeologische verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia: Albrecht.

Hageman, J., 1852, Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java. Batavia: Lange. 2 delen.

Hardiati, Endang Sri, 2005, Candi Singasari: Sebuah Peninggalan Masa Singhasari. Jakarta: Museum Nasional.

Hardiati, Endang Sri, 2005, Warisan Budaya Bersama, Amsterdam: KIT Publishers.

Hageman, J., 1853, ‘Schetsen van Malang en omstreken’, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (van het Bataviaasch Genootschap) 1: 49-53.

Iyer, K. Bharata, 1977, Animal in Indian Sculpture. Bombay: Teraporevala Sons & Co.

Joened, Marwati & Nugroho Notosusanto, 2008, Sejarah Nasional Indonesia II, Jakarta: Balai Pustaka (ed. Pemutakhiran).

Jukes, J.B., 1847, Narrative of the surveying voyage of H.M.S. Fly… in Torres Strait, New Guinea, and other islands of the Eastern Archipelago, during … 1842-1846: together with an excursion into the interior of the Eastern part of Java. London: T. & W. Boone. (volume II, pp 103-107).

Kinney, A.R., M.J. Klokke, L. Kieven, 2003, Worshipping Siva and Buddha: temple art of East Java. Honolulu: University of Hawai`i Press.

Kinsley, D., 1986, Hindu goddesses: visions of the divine feminine in the Hindu religious tradition. Berkeley [etc.]: University of California Press.

Klokke, M.J., 1983, ‘De ornamentiek van candi Gunung Gangsir’. Leiden: Instituut Kern. (unpublished MA thesis)

Klokke, M.J., 2001,  ‘Candi Gunung Gangsir: a unique temple in East Java’, in: Marijke J. Klokke and Karel R. van Kooij (eds), Fruits of inspiration: studies in honour of Prof. J.G. de Casparis, pp. 213-224. Groningen: Forsten.

Kramisch, Stella, 1976, Hindu Temple, Calcutta: Moltilal Banarsidas.

Krom, N.J. (ed.), 1916, ‘Eenige gegevens over de Hindoe-oudheden van Oost-Java, volgens een handschrift van J. Hageman (1861-1868)’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 72(1): 412-459.

Krom, N.J., 1923, Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. (tweede, herziene druk).

Krom, N.J., 1931, Hindoe-Javaansche geschiedenis. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. (tweede, herziene druk).

Leemans, C., 1842, Beredeneerde beschrijving der Asiatische en Amerikaansche monumenten van het Museum van Oudheden te Leyden. Leyden: H.W. Hazenberg.

Leemans, C., 1846, H.N. Sieburgh en zijne oudheidkundige onderzoekingen in de binnenlanden van Java. Leiden: Museum van Oudheden.

Leemans, C., 1885, Beschrijving van de Indische oudheden van het Rijks-museum van oudheden te Leiden. Leiden: Brill.

Lunsingh Scheurleer, P., 1998, ‘Over invloed, overname en samenstelling: een godin uit het Indisch subcontinent en haar Indonesische equivalent’, Bulletin van het Rijksmuseum 46: 411-431.

Lunsingh Scheurleer, P. (1998), ‘Ganesha van Singosari op bezoek’, Aziatische Kunst 28(2): 2-17.

Mahabharata, see Van Buitenen (1975)

Maulana, Ratnaesih, 1984, Ikonografi Hindu. Depok: FSUI.

Maulana, Ratnaesih, 1987, ‘Hiasan Badan Pada Masa Hindu Buddha di Jawa’, in: Diskusi Ilmiah Arkeologi II, pp. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Mitchiner, J.E., 1982, Traditions of the seven ṛṣis. Delhi [etc.]: Motilal Banarsidass.

Moens, J.L., 1940, ‘Was Purnawarmman van Taruma een Saura?’, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (van het Bataviaasch Genootschap) 80.

Muljana, Slamet, 1979, Negarakertagama dan tafsir sejarahnya. Jakarta : Bhratara Karya Aksara.

Muljana, Slamet, 2005, Menuju puncak kemegahan (sejarah Kerajaan Majapahit). Yogyakarta: LkiS.

Munandar, Agus Aris, 2008, Ibukota Majapahit: Masa Jaya dan Pencapaian. Jakarta: Komunitas Bambu.

Munandar, Agus Aris, 2010, Gajah Mada: Biografi Politik, Jakarta: Komunitas Bambu.

Nagarakertagama, see Muljana 1979  and Pigeaud (1960-1963).

Nakada, Kozo, 1982, An Inventory of the Dated Inscriptions in Java. Tokyo: The Toyo Bunko. (Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko, No. 40)

Miksic, J., 1990, Old Javanese gold. Singapore: Ideation.

Nilakanta Sastri, K.A., 1936, ‘Agastya’, Tijdschrift voor taal-, land- en volkenkunde 76: 471-545.

Notulen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1883.

Notulen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, deel 25. 1887

Notulen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, deel 31. 1893

Notulen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1899. Deel 37, Aflevering 1, p.8.

Notulen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1900. Bijlage XVII.

Pararaton, see Brandes 1920.

Pigeaud, T., 1924, De Tantu Panggĕlaran. Een Oud-Javaansch prozageschrift, uitgegeven, vertaald en toegelicht. ’s Gravenhage: Nederlandsche boek en steendrukkerij.

Pigeaud, T., 1960-1963, Java in the 14th century. A study in cultural history. The Nagara-kertagama by rakawi Prapanca of Majapahit,  5 vol. The Hague: Martinus Nijhoff.

Pinardi, Slamet, 1989, ‘Arca-arca Aksobhya yang Belum Sempurna, in: Pertemuan Ilmiah Arkeologi V, pp 448-466. Yogyakarta.

Poerbatjaraka, L., 1926, Agastya in den Archipel. Leiden: Brill

Poerbatjaraka, R.Ng., 1931, Smaradahana. Bandung: A.C. Nix & Co.

Poerbatjaraka, R.Ng., 1952, Riwayat Indonesia I. Djakarta: Pembangunan.

Poesponegoro, Marwati Djoened, see Joened

Pott, P.H., 1962, ‘Four demonic Gaṇeśas from East Java’, The wonder of Man’s ingenuity: 123-131. Leiden: Brill. (Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden: no 15)

Pudja, Gde, and Sandhi, Gde, 1979, Brahmanda Purana. Jakarta: Proyek Departemen Agama RI. (cetakan I)

Pudja, Gde,  1999, Bhagavad Gītā (Pañcamo Veda). Surabaya: Paramita.

Raffles, T.S., 1817, The history of Java. London: Murray.

Raffles, T.S., 1844, Antiquarian, architectural, and landscape illustrations of the History of Java. London: Murray.

Rahardjo, Supratikno, 2011, Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuna Sampai Majapahit Akhir. Jakarta: Komunitas Bambu. (Cetakan Ke-2).

Ramakrishna, M.B., 1981, Varamihira’s Brhat Samhita, with English translation, exhaustive notes and literary comments. Delhi [etc.]: Motilal Banarsidass.

Ramayana Kakawin, see Soewito Santoso 1980.

Rangkuti, Nurhadi, 2006, ‘Raja Naga: Ikon Kota Majapahit’, Permukiman di Indonesia: Perspektif Arkeologi. [Jakarta?]: Badan Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata.

Rao, T.A.G., 1968, Elements of Hindu Iconography, Vol I & II. New Delhi: Motilal Banarsidas. (First ed. 1916).

Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madura, 1904.

Reichle, Natasha, 2007, Violence and serenity: late Buddhist sculpture from Indonesia. Honolulu: University of Hawai’i Press.

Rigg, J., 1849, ‘Tour in Java’, Journal of the Indonesian Archipelago and Eastern Asia 3: 537-543.

Santiko, Hariani, 1990, ‘Kehidupan Beragama Golongan Resi di Jawa’, in: Monumen: Karya Persembahan untuk Prof. Dr. R. Soekmono, pp. 156-171. DepoK: FSUI.

Santiko, Hariani, 1992, Kedudukan Bhatari Durga di Jawa Pada Awal Abad X-XV M. Disertasi, Jakarta: FS UI, 1992.

Satari, Sri Soejatmi, 1999, ‘Modesty plates in the Hindu-Buddhist period: functional use or more ornament?’, in W.H. Kal (ed.), Precious metals in early southeast Asia. Proceedings of the second seminar on gold studies, pp. 85-91. Amsterdam: Royal Tropical Institute.

Sedyawati, Edi, 1977, ‘Penelitian Seni Arca oleh N.J.Krom’, Majalah Arkeologi 1(2): 50-63.

Sedyawati, Edi, 1978, ‘Permasalahan telaah Ikonografi Dari Sumber-Sumber Jawa Kuno’, Majalah Arkeologi 1(4).

Sedyawati, Edi, 1985, Pengarcaan Ganesa masa Kadiri dan Sinhasari: sebuah tinjauan sejarah kesenian, PhD thesis Universitas Indonesia.

Sedyawati, Edi, 1994, Pengarcaan Ganesa Masa Kadiri dan Singhasari: sebuah tinjuan Sejarah Kesenian. Jakarta: EFEO, LIPI, Leiden University.

Sedyawati, Edi, 1994, Gaṇeśa statuary of the Kaḍiri and Siŋhasāri periods. Leiden: KITLV Press.

Ślączka, A., 2007, Temple consecration rituals in ancient India: text and archaeology. Leiden: Brill.

Smaradahana, see Poerbatjaraka 1931

Soejono, R.P. & R.Z. Leirissa, 2008, Sejarah Nasional Indonesia II Zaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka. (Edisi Pemutakhiran)

Soekmono,R., 1979, ‘Candi: fungsi dan Pengertiannya’, Disertasi, Jakarta, FSUI.

Soekmono, R. , 1995, The Javanese candi: function and meaning. Leiden [etc.]: Brill.

Soewito Santoso, 1980, Ramayana Kakawin. Singapore, New Delhi: Institute of Southeast Asian Studies, International Academy of Indian Culture.

Stutterheim, J.F., 1933, De teekeningen van Javaansche ouheden in het Rijksmuseum van Ethnografie. Leiden: Luctor et Emergo.

Stutterheim, W.F. (1934), ‘De Leidsche Bhairawa en Tjandi B van Singasari’, Tijdschrift voor taal-, land- en volkenkunde 74: 441-550.

Suprapta, Blasius, 2008, ‘Permasalahan Rekonstruksi Tata Ruang Skala Semi Micro Bekas Ibukota Kerajaan Singhasari Abad XIII – XIV Berdasarkan Penafsiran Citra Landsat-7 ETM+’, Pertemuan Ilmiah Arkeologi 11. Jakarta: IAAI.

Tantu Panggelaran, see Pigeaud (1924)

Titib, M., 1984, ‘Makna hiasan Bhoma pada kori agung di Bali’, Widya dharma 6(3): 21-29.

Trigangga,  2003, Tiga Prasasti Batu Jaman Raja Sindok. Jakarta. Museum Nasional.

Van Buitenen, J.A.B., 1975, The Mahābhārata: 2. The book of the assembly hall, 3. The book of the forest. Chicago, London: the University of Chicago Press.

Van Schmid, W.J.M., 1858,

Verbeek, R.D.M., 1891,

Vogler, E.B. (1949), De monsterkop uit het omlijstingsornament van tempeldoorgangen en –nissen in de Hindoe-Javaansche bouwkunst. Leiden: Brill.

Wade, G. (2009), ‘An early age of commerce in Southeast Asia, 900-1300 CE’, Journal of southeast Asian Studies 40 (2): 221-265.

Weatherbee, D.E., 1978, ‘Raffles’ sources for traditional Javanese historiography and the Mackenzie collections’, Indonesia 26. Cornell Modern Indonesia Project.

Winter, F.L (Ed. Ki Drs. Sutardja), 2009, Kitab Klasik Tentang Keris. Yogyakarta: Panji Pustaka.

Wirjosuparto, Sutjipto, 1956, Sejarah Seni Arca. Jakarta, Yogyakarta: Kalimosodo.

Wiryosuparto, Sutjipto, ‘Smaradahana sebagai Tafsir Ikonografi’, MISI No.2, Jakarta, 1964.

Wisseman Christie, J., 1993, ‘Texts and textiles in « Medieval » Java’, Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient 80: 181-211.

Woodward, H., 1977, ‘A Chinese silk depicted at Caṇḍi Sèwu’, in: K.L. Hutterer (ed.), Economic exchange and social interaction in Southeast Asia: perspectives from prehistory, history and ethnography, pp. 233-244. Ann Arbor: Centre for South and southeast Asian Studies, The University of Michigan. (Michigan Papers on South and Southeast Asia: 13).

Zimmer, H., 1946, Myths and symbols in Indian art and civilization. Washington: Bollingen Foundation – Pantheon Books. (The Bollingen series VI)

Zoetmulder, P.J. & S.O. Robson, 1982, Old Javanese-English dictionary. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Zoetmulder, P.J. 1999. Kamus Jawa Kuna-Indonesia. Bekerjasama dengan S.O. Robson, Darusuprapta, dan Sumarti Supayitna (pen.), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.